Wat is yoga?

Het woord Yoga komt uit het Sanskriet en wordt vaak aangeduid als samenbrengen, verenigen, tot evenwicht brengen. Dat kan zijn tussen lichaam en geest, tussen denken en voelen. Maar ook de balans tussen doen en laten, werk en rust, inspanning en ontspanning. Yoga ziet het lichaam niet als een op zichzelf staand iets, maar gaat uit van de verbinding tussen lichaam en geest. De geest streeft altijd naar iets wat in de toekomst en het verleden ligt, en zo zijn we voortdurend op de vlucht voor het huidige moment. Dit geeft spanningen in het lichaam. Door het uitvoeren van de houdingen, de asanas leer je weer te luisteren naar je lichaam. Je lichaam is de basis van waaruit je kunt ontdekken dat het onlosmakelijk verbonden is met de geest. Je wordt je bewust van de geest/het denken en ontdekt wat het met je doet. Yoga is leren waarnemen en ervaren. Wanneer we onze eigen ervaring, welke dan ook, zonder oordeel benaderen, herstellen we de verbinding met onszelf. Wat onverwerkt bleef kan worden begrepen, en verzacht zich. We hoeven niet meer ergens héén. Yoga is ont-dekken wat je in wezen al bent, in plaats van dat je streeft naar het worden of veroveren van iets wat je nog niet bent of hebt. Door met een open aandacht in de houdingen te zien wat zich aandient in het lichaam en in ons denken, zonder oordeel, zonder iets te willen veranderen, zullen de spanningen als vanzelf oplossen en ontstaat en weer ruimte en stilte. Dan houdt het presteren op en is er enkel Zijn.